You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

SOUTH SECTOR GENERAL ASSEMBLY 2017


A Challenge to THE SOUTH SECTOR from our Executive Director Bro Luigi Bautista during our General Assembly last Jan 29 at the JRF Covered Court Sucat Muntinlupa City

SOUTH SECTOR RAP...

Kung gusto mong mag-soar pa more para sa iyong Sector;
Mag akay ka ng kapatid pati ang iyong neighbor.
Hindi ka na ma-giguilty kung ikaw ay tinanong,
"Each one nag bring one", totoong nag-soar pa more!
Ang sabi mo, we have to go, we have to go and reach out;
Pero ang sabi ko naman, puro ka lang "pa-shout shout";
Kung totoong nag soar ka na, ipakita, ipadama!
Kung grateful ka talaga, mag reach out na, na bless ka pa!
What do you say? Bro Rey?
BRING IT ON!!! Yes yes yo!!!